Kesklao teenuse on püsivate kaubavoogude ja kaupade käitlemine. Kesklao teenuse kasutajatele on oluline kaubavoogude laitmatu ja sujuv liikumine ja seda väga konkureeriva hinnaga. Sellest sõltub nende käive, kasumlikus ja nende klientide rahulolu. Kesklao teenust tarbivad kliendid on oluliselt nõudlikumad ja teavad täpselt, mida ja mis tingimustel nad vajavad. Oleme väljakutse vastu võtnud ning saame sellega hästi hakkama.
Väärtused ja garantiid, mida antud teenuse osutamisel pakume, ei ole revolutsioonilised, kuid on oluline, et suudame neid sõltumata hooajast alati tagada:
 • kauba vastuvõtmine ja kliendi teavitamine saabunud kaubast
 • saabunud kauba operatiivne artiklipõhine arvelevõtmine ning ülevaade ja kiire tagasiside saabunud kauba kogustest ja konditsioonist
 • kauba väljastuseelsed lisandväärtustoimingud – sildistamine, markeerimine, kampaaniapakendamine jne
 • kauba kiire väljastusvalmiduse tagamine – on oluline, et te saaksite saabunud kaupu kiiresti müüa ja täita nende põhjal teile laekunud müügitellimusi
 • tõhus kaupade ladustamine – meie laos on kasutusel mitmeid tehnoloogiaid, mis tagavad teile kauba tõhusa paigutuse ja meile võimekuse teenindada rohkem kliente samade vahenditega
 • läbipaistev ja väga paindlik väljastustellimuste haldus
 • väljastustellimuste 24/7 vastuvõtmine ning maksimaalselt hiline teostamine – mida hiljem alustame kaupade korjega, seda rohkem tellimusi jõuab järgmiseks päevaks sihtkohta
 • kõrge kvaliteet kaupade komplekteerimisel
 • mahupõhine väljastustellimuse hinnastamine – enam ei ole ükski müügitellimus summaarselt liiga väike, et seda täita
 • koostöö kõigi peamiste veoettevõtetega ning integreeritud andmevahetus – te näete reaalajas, mil kaup on korjatud, pakitud, üle antud veoettevõttele ning millal on see jõudnud sihtkohta
 • peavoolu väliste kaupade käitlus
 • intrastat ja pakendi aruanded
 • ning palju muud ...
Ülaltoodud nimekiri ei ole absoluutne, kuid nende ja kõigi teiste pakutavate väärtuste ja funktsioonide korral on meile oluline pühendumus ja põhjalikus, millega me oma ülesandeid täidame.
Meie missioon on olla teile täiendavaks eeliseks konkurentsis.
Tänu olemasolevale kliendibaasile suudame kauba laos liikumise igas etapis spetsialiseeruda ja olla maksimaalselt tõhusad ning seetõttu teha oma tööd kiiremini, paindlikumalt ja paremini.