Mootorrattale hoiukoha broneerimise tingimused

Kehtiv alates: 01.08.2020
Kinnitanud: Jüri Vau, TVC OÜ Juhatuse liige
— broneerimise tehing on lisafunktsionaalsus, millega klient saab reserveerida endale õiguse hoiustada oma mootorratas TVC Motohotellis kuid mis ei kohusta klienti oma mootorratast TVC Motohotelli hoiule andma.
— õnnestunud (kinnitatud) broneeringuga klient reserveerib enda mootorrattale koha TVC Motohotellis.
— broneering loetakse kinnitatuks peale valitud teenuste eest ette tasumist ja infosüsteemi poolt kliendile broneeringu koodi omistamist.
— broneeringu kinnitus, koos broneerimise tingimuste ja broneeringu koodiga saadetakse kliendi poolt broneerimisel esitatud e-posti aadressile kohe peale tasumise õnnestumist ning samaaegselt kuvatakse broneeringu kinnituse info ka ekraanile.
— juhul, kui TVC Motohotelli kõik kohad on hõivatud või reserveeritud teavitab infosüsteem sellest klienti maksetehingut kinnitavas e-kirjas (ja ekraanil).
— sellisel juhul jääb klient automaatselt ootenimekirja ning kliendi broneering muutub aktiivseks (kliendile omistatakse broneerimise kinnituse kood) kohe, kui keegi eesolevatest broneerijatest loobub oma broneeringust, mõni ees hoiul olev mootorratas väljastatakse või muul juhul, kui tekib TVC Motohotellis vaba hoiukoht.
— juhul, kui klient ei taha jääda broneeringu kinnituse ootele on tal õigus sellest TVC Motohotelli projektijuhti kirjalikult teavitada e-posti aadressil peivo.talviste@tvc.ee ning samal ajal nõuda ette makstud broneerimise tasu täies ulatuses tagasi, mis juhul teostatakse tagasikanne hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul.
— broneeringu käigus Teenuse osutajale laekuvad vahendid on kliendi ettemaks tulevikus kasutatavate teenuste katteks ning ei vasta üks-ühele kliendi poolt tellitud ja tulevikus tegelikult tarbitud teenustele.
— ettemaksu arvelt märgitakse makstuks igasugune jooksva kuu eest koostatud arve, mis sisaldab endas teenuste tarbimise kuul tegelikult tarbitud teenuseid ja nende detailset kirjeldust.
— kinnitatud broneeringu rakendamisel tuleb kirjalikult vähemalt kolm tööpäev ette TVC Motohotelli projektijuhi poole pöörduda kirjutades e-posti aadressile peivo.talviste@tvc.ee oma broneeringu kinnituse kood ning oma mootorratta Motohotelli toomise eeldatav kuupäev.
— enne mootorratta üleandmist / TVC Motohotelli jätmist tuleb allkirjastada kliendileping.
— juhul, kui klient soovib oma kinnitatud broneeringust loobuda, peab ta sellest kirjalikult TVC Motohotelli projektijuhti teavitama kirjutades e-posti aadressile peivo.talviste@tvc.ee.
— juhul, kui kliendil ei ole TVC Laohotellis hoiul ühtegi asja, on tal alati õigus nõuda tagasi ette tasutud vahendid ja TVC OÜ’l on kohustus vastav tagasikanne teostada hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul ning õigus ette tasutud tasude tagasikandmisel kinni pidada 5 (viis) eurot tagasi kandmisega seotud kulude (töö ja ülekande tasu) katteks.
— juhul, kui kliendil on TVC Laohotellis hoiul asju, ei ole tal õigust ette tasutud tasusid tagasi nõuda enne, kui kõik asjad pole TVC Laohotellist ära viidud.
— klient teadvustab, et käesoleva broneermise tehingu õnnestumine veel ei vabasta tema mootorratast kaskokindlustuslepingu olemasolu kohustusest vaid see õigus tekib juhul, kui vastav lisateenus oli valitud ning mootorratas on füüsiliselt TVC Motohotellile hoiule antud.
— käesoleva broneerimise tehingu makseid vahendab Maksekeskus AS ja tasumine toimub väljaspool tvc.ee veebikeskonda ning turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga keskkonnas ja pangakaardiga tasumisel Maksekeskus AS keskkonnas, sealjuures TVC OÜ’l puudub ligipääs kliendi panga ja krediit- või deebetkaardi andmetele.
— tvc.ee veebikeskkonna omanik (TVC OÜ) on isikuandmete Vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.