Hoolduslogistika ehk müügijärgse teeninduse logistika

See on teenus, kus TVC OÜ ülesanne on hooldusteenust vajavate seadmete transpordi optimeerimine ning transpordi korraldamine kaupluste ja hooldusastutuste vahel.
Peamine loodav lisandväärtus seisneb transpordi optimeerimises, mis võimaldab meil klientide transpordimahtusid vähendada ja selleläbi saavutada arvestatav kokkuhoid kuludes.
Teenus on suunatud müügiettevõtetele ning eriti vajalik mitme esindusega firmadele.
Tulenevalt seadusandlusest peab iga müügiettevõte tagama müügijärgse teeninduse kättesaadavuse. Sealttulenevalt tegelevad müügiettevõtted hooldusteenust vajavate seadmete registreerimisega kauplustes ning lähetamisega hooldusasutuste või koostööpartnerite suunal.
Mitme kaupluse ja mitme hoolduspartneri korral tekib logistiline võimendus, kus igapäevaselt iga pood võib tekitada veo (saadetise) iga hooldusasutuse suunal. Siin ongi meie teenuse optimeeriv moment. Me positsioneerime ennast kaupluste ja hoolduste vahele ning hoolitseme selle eest, et ükski esindus ei teeks rohkem kui ühe saadetist ühe saatmise kohta.
Saadetise saabudes meie kesklattu me avame, kontrollime ja komplekteerime uue saadetise hooldusasutuse suunal ning ka siin me hoolitseme selle eest, et iga hoolduse suunal läheks ainult üks saadetis. Samasugune optimeerimine toimub ka vastupidisel suunal, kui seadmed liiguvad tagasi hooldusasutustest esinduste poole.
Me teeme kõike seda kiiresti, soodsalt ja oleme oma kliendile “närvikeskuseks” müügijärgse teeninduse protsessi juhtimisel. Mainimata ei saa jätta, et antud teenus toimib mahupõhiselt ning on meie kliendile paindlikum lahendus, kui oma lao või personali baasil korraldatud müügijärgse teeninduse logistika.