Logistrik - "logistiline trikk", mis vabastab meid transpordiga seotud küsimustest!

Meie fookus on olla parim ladu, transpordiga seotud küsimused on koormavad ja enamalt jäävad meie kompetentsist välja. Ilma transpordi lahenduseta aga ei saa ...
Meie klient, Hoiuleandja, vajab kauba lattu või sihtkohta veoks lahendust.
Meie kliendi klient, lõpptarbija, kes ostleb meie kliendi e-poes, soovib tarnevalikut, mis laitmatult passib e-poe ja TVC laohotelli protsessidega.
Ja mis seal salata - harva, kui oleme hakkama saanud praagiga, peame suutma operatiivselt järele tarnida puuduoleva kauba või valesti saadetud kaupa tagasi tooma, situatsioonid, kus vajame ise transpordi näol laitmatut lahendust.
Logistrik - veoteenuse tellimise ja haldamise platvorm.
Logistrik on vedajaid ja tellijaid ühendav ökosüsteem, mis eelseadete baasil loob optimaalse tarneviiside valiku, aitab teostada vedude haldust ning kontrollib kvaliteeti. Ja mis on meie jaoks peamine - Logistriku abil TVC Laohotelli klient ise otsustab ja juhib, mis veoettevõte täpselt ning mis tingimustel tema kaubavoogu teenindab. Tegelikult läheb Logistrik sammukese kaugemale ning võimaldab ka meie kliendil tülikast transpordi küsimusest vabaneda - lõpptarbija Logistriku abil e-poe check out-is ise valib endale sobiva tarneviisi ning meie (e-pood ja ladu) lihtsalt lähtume sellest, mida lõpptarbija enda jaoks parimaks pidas. Lihtsalt ideaalne!
Kogu transporti puudutav suhtlus käib automaatse API andmevahetuse kaudu - ühe integratsiooniga on nii meie kui ka meie kliendi jaoks lahendatud kogu protsess ja transporti puudutav valik, mis ajas laieneb ning kenasti kasvab. Logistrik vajadusel võimaldab lihtsalt ja mugavalt kaasata oma personaalseid allhankijatest vedajaid ning oskab neid välja kuvada koos teiste tarneviiside valikutega, sealjuures loob ühtse ülevaate saadud veoteenuse kvaliteedist. Täielik paindlikkus.